Ved å aktivere nattfunksjon på en enhet i xSetup så vil den enheten skifte scenarie ved soloppgang (Normal) og solnedgang (Natt). Det anbefales for brukervennlighet å legge de enhetene som har nattfunksjon i egen sone, for eksempel sone Ute


En vanlig feil som blir gjort er at scenariet Normal ikke blir satt til Av/0% (Om en ønsker at lyset skal gå av på dagtid) eller at scenariet Natt ikke blir satt til en På/lysverdi (Om en ønsker at lyset skal gå på på nattestid).


Det må også velges hvilken plass som skal brukes for å kalkulere sol-oppgang/nedgang


Det anbefales videre at sonen ikke følger hus, slik at lyset ikke går av og på når hus-modus benyttes. På prosjekter som ligger over polarsirkelen så finnes det en mulighet for å velge mellom om soloppgang/solnedgang skal repeteres på det tidspunktet hvor de møttes. Det kan foreløpig kun settes fra debug vinduet ved å skrive:


set config.astro.repeat24 1


eller


set config.astro.repeat24 0


1 betyr at det repeteres og 0 betyr at det ikke repeteres (default).