I et vanlig hjemmenettverk er det ikke nødvendig å gjøre noe annet enn å tilkoble kontrolleren til kablet nettverk og sette på strømmen. Om kontrolleren skal monteres i et bedriftsnett eller et mer begrenset hjemmenettverk og du opplever at appen bruker lang tid på å koble opp (minutter) så indikerer det at vår UDP forbindelse mot kontrolleren ikke kommer igjennom. Om det er tilfellet så må det åpnes opp for UDP på port 9777 Sensio X-1

Om firmawaren på kontrolleren er nyere enn versjon 6.0 så skal power lampen blinke hvert 5. sekund. Det at lampen blinker er en indikasjon på at det logiske programmet i kontrolleren kjører. Merk også at om kontrolleren har fått kontakt med serveren slik at network connection lyser grønt så vil da ta en stund før den endrer status til evt oransje eller rødt.