Det er mulig å benytte både IP-ruter og IP interface, men vi anbefaler sistnevnte. Et eksempel på IP interface er ABB KNX IP Router IPS/S 3.1.1