En reset til fabrikkinnstilling vil slette profilen på kontrolleren, skru av DHCP og sette fast IP


  1. Alle tempartursensorer må frakobles kontrolleren.
  2. Koble sammen ønsket temperatur inngang mot jord avhengig av ønsket IP
  3. Reset kontroller
  4. Kontrolleren er nå resatt.


For IP 10.0.0.150, koble sammen T1 og Gn

For IP 192.168.1.150 koble sammen T1, T2 og Gn