Første steg er å forsikre seg om at PCen du bruker er tilkoblet samme nettverks om kontrolleren og det du ønsker å legge til. Legg merke til at vi en del kunder har satt opp en ekstra ruter for å få bedre trådløsdekning. En slik ruter kan dele hjemmenettverket opp i to deler slik at det ikke lar seg kommunisere i mellom nettverkene.


Du kan sjekke at du er i samme nettverk som utstyret ved hjelp av f.eks Advance IP scanner Du skal da kunne finne både kontrolleren og det utstyret du prøver å legge til.Er PCn i samme nettverk, men ingenting kommer opp. Prøv å skru av brannmuren på PCn. Årsaken til at det kan skje er at du ikke har tillatt xSetup i brannmuren på gjeldende type nettverk

Når xSetup oppdateres eller installeres så får du en popup tilsvarende denne, hvor det er haket av et unntak for programmet på det nettverket som du er på under installasjon/oppdatering. I dette tilfellet "Domain networks" siden jeg installerte dette på kontoret. Om jeg lar den forbli slik og drar ut til en kunde hvor jeg ikke lengre er tilkoblet et "Domain network" så vil brannmuren blokkere de meldingene som brukes for å legge til utstyr. Derfor anbefales det å hake av alle 3 haker før du trykker "Allow access"

For de som bruker Parallels MAC, så må du bruke «bridget network» da utstyr ikke lar seg finne i «shared network»