Hvis et eksisterende anlegg skal bytte kontroller, for eksempel bytte fra en X-1 kontroller til en annen, eller en SC-1 kontroller byttes til en X-1 så er dette en to stegs prosess, i MRF og i xSetup.

 

 

Bytte kontrolleren i MRF programmet (kun xComfort)

 1. Start MRF programmet og åpne opp MRF til prosjektet.
 2. Sett inn USB grensesnittet og trykk Grensesnitt og Koble til.
 3. Les inn ny kontroller.
 4. Bytt ut grensesnittet med den nye Kontrolleren. Trykk på Aksjoner og Erstatt Komponent…

  I det nye vinduet, Bytt ut komponent, så velger du først den gamle komponenten som skal erstattes og så X-1 kontrolleren som Ny komponent.

 5. Når dette er blitt gjort så vil du se at det gamle grensesnittet er blitt byttet ut med X-1 og alle strekene er nå tegnet opp mot denne.
 6. Trykk overfør endringer
 7. Lagre fila

 

 Bytte kontrolleren i xSetup

 1. Åpne xSetup og hent ned gjeldende prosjekt.
 2. Nederst på første siden av xSetup så finner du den gamle kontrolleren. Trykk på den slik at den er markert og trykk på Bytt kontroller.  MERK! Du skal ikke trykke Legg til kontroller, da blir det en ekstra kontroller inkludert ny avgift.
 3. Velg den nye kontrolleren i det nye vinduet og trykk Ok.

   

 4. Så må prosjektet lastes opp. Gå til siste fanen og trykk Opplasting.
 5. Du vil få beskjed at kontrolleren må oppgradere firmware på kontrolleren. Trykk GO
 6. Etter at firmware er oppdatert får du opp en boks for opplasting av MRF fil. Velg her den oppdaterte MRF filen.
 7. Etter at MRF filen er lastet opp så vil prosjektet lastes opp
 8. Test at alt fungerer
 9. Du har nå byttet kontrolleren