Ved første gangs oppsett så lager Global Cache (GC) et eget trådløsnettverk. 

xSetup lar deg enkelt endre dette til å koble den inn på ditt ordinære hjemmenettverk.

 

Last ned siste versjon av xSetup fra https://unity.sensio.no/Portal/Downloads.aspx

 

Hent prosjektet ditt, og gå til siden for Sone. Velg den sonen som du skal styre media, og velg Media Setup

Velg GC Setup

Velg IR-sender, og riktig Wifi-nett.
Skriv inn riktig passord til ditt trådløse nettverk – og trykk «Set»


Du vil nå koble deg til Global Cache, og Global Cache vil nå bli satt opp riktig for bruk på ditt trådløse nett.
Velg OK!

 

Din CG er nå tilgjengelig i listen over IR-device både for Media setup og Varmepumpestyring.

Den snakker trådløst med kontrolleren. Den må fortsatt kables til din varmepumpe eller media, men med adskillig kortere kabelstrekk. Hver CG har tre uttak, og du kan ha flere CG i et anlegg.

 

Hvordan styre IR:

Type mottaker: vi har testet den med iTach sine mottakere: 

 

 Bestill IR: