Får du gjentakende varsel om at det ikke er kontakt med termostater/ temp. følere i anlegget ditt og at varmestyringen ikke vil fungere tilfredsstillende er ofte årsaken at det ikke er aktivert syklisk sending eller syklisk sending er satt for høyt på termostaten i MRF. Disse meldingen kommer når det har gått mer enn 5 timer siden forrige gang det ble mottatt en temperatur. Alarmen blir tilbakestilt når det kommer inn en temperatur igjen og vil med det sende en ny alarm om det på nytt går over 5 timer.


Vår anbefaling er syklisk sending på 55 minuter og nøyaktigste måling på det 4. hakket fra venstre mot høyre.