Fra 6.4.0 så støttes ikke Jessie lengre på raspberry pi. For de av dere som har satt opp en raspberry pi fra scratch selv eller brukt vår aller første ferdig image så vil kontrolleren stoppe om det forsøkes å oppgradere FW. 


Har du zway kan du likevel logge på z-way.me ved å åpne IP_PÅ_KONTROLLER:8083 i nettleseren og hente ut backup fra zway oppsettet.


Nytt image lager du ved å følge denne guiden, det vil ikke utløse en ny lisens.


Når du har laget nytt image så må du laste inn evt. zway backup 

og følge denne guiden før du laster opp med xSetup