Z-wave server feiler etter nytt image på RPI


Når du setter opp RPI med nytt image, setter imaget alt av verdier til default. (Passord ol.)
xSetup setter ikke dette på nytt når du laster opp etter re-installeringen og dette må derfor gjøres det manuelt.


Gjør følgende i telnet:
zway_cred admin:PASSORD som ble brukt ved installasjon
zway_poll 500
reset