For de som benytter appen "EOL Sensio" så oppfordres det sterkt til å oppgradere prosjektet og benytte den nye appen "Sensio Smarthus". Avhengig av tilstanden på prosjektet ditt så kan det gjøres automatisk ved å laste ned den nye appen, men for enkelte prosjekter så kreves det at du kontakter din installatør.


11.08.2020 Android versjonen kan ikke lengre brukes da den ikke klarer å autentisere seg sikkert mot vår server lengre. iOS fungerer enn så lenge, men planlegges nå avsluttet ved utgangen av 2020.