Kjente feil og problemer

Priser fra Nord pool
23.01.2020: Nord pool har nå gjort om på sitt API, slik at vi ikke lengre får hentet ut data med dagens løsning. Vi må komme tilbake til hvordan vi løser de...
Thu, 14 Jan, 2021 at 10:19 AM
Oppgradering av firmware på eldre Raspberry Pi images
Fra 6.4.0 så støttes ikke Jessie lengre på raspberry pi. For de av dere som har satt opp en raspberry pi fra scratch selv eller brukt vår aller første ferdi...
Fri, 16 Okt, 2020 at 12:18 PM
Ute temperaturmåler fra YR
Om du ikke har egen ute temperaturmåler, men bruker temperaturen fra YR/Meteorologisk institutt så har det nå sluttet å fungere. Dette grunner til at den 14...
Fri, 16 Okt, 2020 at 12:18 PM
EOL (End-of-life) Sensio app fungerer ikke
For de som benytter appen "EOL Sensio" så oppfordres det sterkt til å oppgradere prosjektet og benytte den nye appen "Sensio Smarthus". ...
Fri, 16 Okt, 2020 at 12:18 PM